Jesteś tutaj

Informacje o nas

KIEROWNIK KATEDRY I KLINIKI
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

ZESPÓŁ KATEDRY I KLINIKI
Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Otto
Prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski

Dr  hab. n. med. Krzysztof Dudek
Dr hab n. med.  Michał Grąt

Dr  hab. n. med. Oskar Kornasiewicz

Dr n.med.  Bartosz Cieślak

Dr n. med. Mariusz Grodzicki

Dr n. med. Ireneusz Grzelak

Dr n. med. Piotr Kalinowski

Dr n. med. Marcin Kotulski

Dr n. med. Piotr Remiszewski

Dr n. med. Michał Skalski
Dr n. med.
Piotr Smoter
Dr n. med.
Danuta Suchowera

Lek. Wojciech Figiel

Lek. Wacław Hołówko
Lek. Konrad Kobryń
Lek. Michał Korba 

Lek.Maciej Krasnodębski

Lek. Sławomir Kozieł
Lek. Robert Lechowicz

Lek. Joanna Ligocka
Lek. Łukasz Nazarewski

Lek. Małgorzata Nowosad

Lek. Marta Przybysz

Lek. Rafał Stankiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Marzena Karaban

Koordynator Transplantacji
mgr Krzysztof Zając

Sekretariat
Ewa Kuczewska
Justyna Halat