Informacje o nas

prof. Marek Krawczyk

KIEROWNIK KATEDRY I KLINIKI
Prof. dr hab. n. med. Marek KRAWCZYK

ZESPÓŁ KATEDRY I KLINIKI
Prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Otto
Prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

Dr  hab. n. med. Krystian Jażdżewski
Dr  hab. n. med. Urszula Ołdakowska
Dr  hab. n. med. Waldemar Patkowski

Dr n. med.  Krzysztof Dudek
Dr n. med. Piotr Kalinowski
Dr n. med. Oskar Kornasiewicz
Dr n. med. Bogusław Najnigier
Dr n. med. Sławomir Polański
Dr n. med. Piotr Remiszewski
Dr n. med. Piotr Smoter
Dr n. med. Danuta Suchowera

Lek. Bartosz Cieślak
Lek. Wojciech Figiel
Lek. Piotr Gierej
Lek. Mariusz Grodzicki
Lek. Ireneusz Grzelak
Lek. Konrad Kobryń
Lek. Michał Korba
Lek. Marcin Kotulski
Lek. Sławomir Kozieł
Lek. Robert Lechowicz
Lek .Łukasz Nazarewski
Lek. Iwona Niewińska
Lek. Łukasz Rdzanek
Lek. Sławomir Rejowski
Lek. Michał Skalski
Lek. Rafał Stankiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Bożena Bianketti

Koordynator Transplantacji
Krzysztof Zając

Sekretariat
Ewa Kuczewska
Justyna Halat