Informacje o nas

prof. Marek Krawczyk

KIEROWNIK KATEDRY I KLINIKI
Prof. dr hab. n. med. Marek KRAWCZYK

ZESPÓŁ KATEDRY I KLINIKI
Prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Otto
Prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

Dr  hab. n. med. Krzysztof Dudek
Dr  hab. n. med. Oskar Kornasiewicz
Dr  hab. n. med. Waldemar Patkowski

Dr n. med.  Michał Grąt

Dr n. med. Mariusz Grodzicki

Dr n. med. Piotr Kalinowski

Dr n. med. Bogusław Najnigier

Dr n. med. Piotr Remiszewski

Dr n. med. Michał Skalski
Dr n. med.
Piotr Smoter
Dr n. med.
Danuta Suchowera

Lek. Bartosz Cieślak
Lek. Wojciech Figiel
Lek. Ireneusz Grzelak
Lek. Konrad Kobryń
Lek. Michał Korba 
Lek. Marcin Kotulski

Lek.Maciej Krasnodębski

Lek. Sławomir Kozieł
Lek. Robert Lechowicz
Lek .Łukasz Nazarewski

Lek. Małgorzata Nowosad

Lek. Marta Przybysz

Lek. Rafał Stankiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Marzena Karaban

Koordynator Transplantacji
mgr Krzysztof Zając

Sekretariat
Ewa Kuczewska
Justyna Halat